Παπαντάλιας Στέλιος
τηλ 6
932 800583

 

Φωτογραφίες από ιδιωτικά και δημόσια έργα μας.

 

Σταμπωτά δάπεδα Εποξυ δάπεδα α+β Σταμπωτός σοβάς Θερμοπροσόψεις
Βιομηχανικά δάπεδα Αντιολισθηρά δάπεδα Πατητή τσιμεντοκονία Θερμο Υγρομονώσεις