Παπαντάλιας Στέλιος
τηλ 6
932 800583


 

Πατητή τσιμεντοκονία ΤΏΡΑ και με στάμπα


 

 Κωδ έργου :   901  ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ

Φωτογραφίες έργου 28

Σχέδια :   ΒΡΑΧΟΣ L-15

 

Χρώματα :   PEWTER - Γκρί ανοιχτό 


 

 Κωδ έργου :   906  ΠΑΤΗΤΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ-ΜΠΑΝΙΟ-ΚΟΥΖΙΝΑ

Φωτογραφίες έργων 8

Σχέδια :    

 

Χρώματα :    


 

 Κωδ έργου :   907  ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ & ΤΟΙΧΟ

Φωτογραφίες έργου 8

Σχέδια :    

 

Χρώματα :    


 

 Κωδ έργου :   902  ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ ΣΕ ΤΟΙΧΕΙΟ-ΣΚΑΛΑ

Φωτογραφίες έργου 38

Σχέδια :   ΒΡΑΧΟΣ L-15

 

Χρώματα :   PEWTER - Γκρί ανοιχτό 


 

 Κωδ έργου :   903  ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ ΣΕ ΣΚΑΛΑ

Φωτογραφίες έργου 22

Σχέδια :   ΒΡΑΧΟΣ L-17

 

Χρώματα :   PEWTER - Γκρί ανοιχτό 


 

 Κωδ έργου :   904  ΠΑΤΗΤΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ ΣΕ ΣΚΑΛΑ

Φωτογραφίες έργου 6

Σχέδια :   ΒΡΑΧΟΣ L-17 ΡΟΛΛΟ

 

Χρώματα :   PEWTER - Γκρί ανοιχτό 


 

 Κωδ έργου :   905  ΠΑΤΗΤΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ

Φωτογραφίες έργου 8

Σχέδια :    

 

Χρώματα :   BRICK-RED - Κόκκινο ανοιχτό με γκρι σκιές


 

Παπαντάλιας Στέλιος
τηλ 6
932 800583