Παπαντάλιας Στέλιος
τηλ 6
932 800583


 

Βιομηχανικά δάπεδα


 

 Κωδ έργου :   751   Ιιδιωτικό κτέο Μικροθήβες Βόλος

Φωτογραφίες έργου 6

Σχέδια :    

 

Χρώματα :   SABAL - Γκρί ανοιχτό

 

Παπαντάλιας Στέλιος
τηλ 6
932 800583