Παπαντάλιας Στέλιος
τηλ 6
932 800583


Εδρα : Περιφερειακή Οδός Λάρισας Καρδίτσας.  ΤΡΙΚΑΛΑ  42100

Τηλ  6932 800583    email : papantaliasstelios@gmail.com